İşitme Cihazı Sonuçları

İşitme cihazı araştırmalarından bilgi aktarımı

1999 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde Yaşlanma Ulusal Konseyi (NCOA) 50 yaş üzerinde işitme kaybı olan kişilere yönelik bir araştırma gerçekleştirmiştir.

NCOA araştırması işitme cihazı kullananların çoğunluğunun cihaz kullanımına başladıktan sonra yaşam kalitelerinin yükseldiğini göstermektedir.

Cihaz kullananlara göre kullanmayanlarda ise aşağıdaki bulgular bildirilmektedir :

  • Depresyon ve üzüntülü olma hali
  • Paranoya
  • Endişe ve korku
  • Sosyal aktivitelere daha az katılım
  • Duygusal telaş ve güvensizlik

İşitme kaybının tedavi edildiği bireylerde ise aşağıdaki bulgular bildirilmektedir :

  • Aile içi ilişkilerde iyileşme
  • Kendini iyi hissetme ve yükselen özgüven
  • İyileşmiş zihinsel sağlık
  • Daha fazla bağımsızlık ve güven

Cihaz kullananların yarıdan fazlası kişisel ilişkilerinin düzeldiğini ve itibarlarının arttığını belirtmişlerdir. Hemen hemen %40’ı ise yaşamlarının genelde iyileştiğini, kendilerini daha iyi hissettiklerini ve daha üst düzey bir özgüvene kavuştuklarını belirtmişlerdir.

İşitme kayıplarının psikolojik, sosyal ve fiziksel sonuçları hakkında daha fazla bilgi edinmek için ticari olmayan bir web sitesi olan www.hear-it.org adresini ziyaret edebilirsiniz.