Duyma Bilgileri

Görememek sizi objelerden izole eder. Duyamamak ise sizi insanlardan izole eder.
Imanuel Kant

Duymak bir çok amaca hizmet eder: Sözlü iletişim – biz sadece kelimeleri duymakla kalmayız aynı zamanda tonlamadaki farklarla ne anlatılmak istenildiğini de belirleriz- ve konuşmanın gerçekleşebilmesi için vazgeçilmezdir. Ayrıca, sesin (örneğin müzik) algılanabilmesi ve yön tespiti için gereklidir. Örneğin yaklaşan bir araç görülmemiş olsa bile duyulur ve yeri tespit edilebilir. Bu husus can güvenliği bakımından çok önemlidir.

İşitme kaybı nüfusun%10’unu etkilemektedir.Her yaştaki insan işitme kaybına maruz kalabilirse de, işitme kaybından şikayetçi insanların büyük çoğunluğu 60 yaş üzerindedir ve bu kaybın derecesi yaşlanma süreçlerine bağlıdır. İşitmenin kötüleşmesi acı vermediğinden genellikle ciddiye alınmaz.

Bu bölümde işitme, işitme kaybı ve ilgili konularda detaylı bilgi verilecektir.

İki kulağımıza ihtiyacımız var…

İki kulağımız tıpkı bir radar anteni gibi çalışıp, pek çok yönden gelen akustik sinyalleri algılar.

Her bir kulağın kompleks yapısı alınan sinyalleri işleyip, beynimize transfer ederek akustik çevremizi anlamamızı sağlar.

Bir örnek verelim : Yaklaşan bir kamyonun sesini, sese yakın olan kulak diğerinden biraz önce ve biraz daha yüksek sesle algılar. Her bir kulaktan gelen akustik bilgi sayesinde beynimiz kamyonun geldiği yönü hesaplar hatta ne kadar yakında olabileceğini tahmin eder.

İyi duyan iki kulağın avantajlarından bazıları şunlardır :

  • Mükemmel ses lokalizasyonu yeteneği
  • Gürültülü ortamlarda bile konuşmayı kolayca anlama
  • Zengin ses kalitesi
  • Ses seviyesinin hassas değerlendirilmesi

Kulak 3 parçadan oluşan oldukça kompleks bir organdır. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak. İç kulaktan sonra yer alan ses sinirleri bilgiyi işlenmek üzere beyne iletirler.

a) Dış kulak
Dış kulak; kulak kepçesi, işitme kanalı ve kulak zarından oluşur.Çevreden gelen sesleri huni biçiminde alıp, işitme sistemine aktarır. Kulak kepçesi ses dalgalarını toplar, işitme kanalı da bu sesleri kulak zarına yönlendirir.
b) Orta kulak
Orta kulak içi hava dolu bir boşluk olup, insan bedenindeki en minik kemik parçacıklarına sahiptir. Bunlar bir taraftan kulak zarına, diğer taraftan ise ince bir zarla kapalı iç kulak duvarındaki girişe bağlıdırlar. Orta kulak aynı zamanda östaki borusu ile yutağa bağlanır ve bu sayede iç kulak içindeki hava basıncı dış ortam basıncına eşitlenir.
c) İç kulak
İç kulak içinde ses algısı kulak salyangozunda işlenir. Dengeyi sağlayan bilgiler ise yarım dairesel kanallarda işleme girer. İçi sıvı dolu kulak salyangozu boyunca ince saçlı hücreler bulunmaktadır. Bu hücreler orta kulaktaki kemikler tarafından gönderilen ses dalgalarıyla yer değiştiren sıvı ile hareket ederler. Bu durum bir kimyasal oluşumla bağlı sinir uçlarını uyarır. Bu sinirler de mesajı sesi çözümlemek üzere beynin ilgili bölümüne gönderir.