Sayın Aktif Duyu Yetkilileri

babam 88 yaşında. iki kulağı da duymuyordu. Kocaeli Üniversite Hastanesinden aldığımız rapor ile işitme cihazı almaya geldik. Randevumuz Ecem Yılmaz ileydi. Ecem hanımın bize ilgisi, nazikliği, alışık olmadığımız kadar yardımsever oluşu beni ve babamı çok etkiledi. Elemanınız Ecem hanıma ve onu yetiştiren, çalıştıran bu güzel kuruma teşekkürü borç biliriz.

sevgiler.

 

MKK / 08.02.2020