Çocuklar İçin İşitme Testi Türleri

Çocuğunuzun bir işitme kaybı olabileceği endişesini taşıyorsanız yapmanız gereken ilk adım, odyolojik bir değerlendirme için bir uzmana danışmaktır.Bu değerlendirme bir işitme kaybının olup olmadığını ve hangi derecede olduğunu tayin etmeye yarar. İşitme rehabilitasyonundan yaralanmak için hiçbir yaş erken değildir ve bugünkü teknoloji yeni doğanlar için bile teste imkan vermektedir.

Duymanın görüntülenmesi

Bu test her yaşta uygulanabilir. Basitçe çocuğun normal bir seviyede duymadığını gösteren bir testtir. Eğer bir çocuk bu testi geçemezse daha detaylı bir değerlendirme gerekir. Geçtiğimiz yıllarda çocuklar için duymanın görüntülenmesi testi önemli sayılırdı. Bugün ise pek çok ülkede duymanın görüntülenmesinin yeni doğanlara uygulanması yasalarla zorunlu hale getirilmiştir. İşitme kaybı erken saptandığında, destek uygulamaları da erken başlayabilir.

Davranışsal işitme testleri

Bu testler çocuğun hafif seslere bir şekilde hareketlerle cevap vermesi üzerine kuruludur. (resim gösterme, el kaldırma ya da bir oyunla). Bu testler küçük çocuklar için oyun gibi algılanır. Bir testte başını çevirip bakma reaksiyonu genelde en iyi ve güvenilir sinyal olarak kabul edilir.

Odyolojik Beyin Sapı Cevabı (ABR)

Yeni doğanlar veya davranışsal işitme testlerinde güvenilir sonuç veremeyen küçük çocuklar için ABR gibi daha objektif testler işitme yeteneği hakkında karar vermeye yardımcı olurlar. Klik sesi ve bip tonlu vurgulamalar kulağa kulaklıkla gönderilir. ABR sesin beyin sapına kadar giden odyolojik yolculuğundaki fonksiyonlar hakkında bilgi verir. Sese beyinde verilen cevaplar kaydedilir, duyma hissi ölçülür.

Oto Akustik Emisyonlar (OAEs)

Bu testler kulak salyangozunun fonksiyonunu incelemede benzersiz bir yoldur. Sesler çocuğun kulağına küçük bir hoparlör yoluyla gönderilir. Bir mikrofon da kulak salyangozunda sese verilen yanıtları kaydeder. (Emisyon) Bu sayede kulak salyangozu içinde yer alan duyusal saçlı hücreler hakkında çok değerli bilgiler elde edilir.

Timpanometre (akustik immitans testi)

Bu test kulak zarının ve orta kulağın ne kadar çalıştığını test etmeye yarar. Çocuğun kulağına hafif bir hava püskürtülür ve kulak zarının hava basıncındaki bu değişikliğe cevaben hareketi kaydedilir. Mesela kulak zarı hareket etmezse, bu kulak zarının arkasında sıvı olduğu anlamına gelebilir ve efüzyonlu orta kulak iltihabı (sessiz orta kulak iltihabı) olma ihtimali üzerinde durulur.