Bilgilerinizin Alınması ve Kullanımı

Tüm müşterilerimize ait kişisel bilgiler, kesinlikle gizlilik ilkeleri içerisinde alınmaktadır. Bununla beraber iş sürecimizin sorunsuz ilerlemesi için müşteri bilgilerimizin saklanması ve kullanımı kısmen gereklidir. Hizmetlerin en iyi şekilde karşılanması için, işin tamamlanmasına yönelik bilgiler aktifduyu.com.tr’da saklanır ve gerektiğinde hizmetlerin ifası ile ilgili firmalara verilir. Onayınızın haricinde kişisel bilgiler kesinlikle 3. şahıslara iletilmemektedir. Ancak kişisel bilgilerinizi, hizmetlerimizi sağlamak, yasal yükümlülükleri yerine getirmek, Aktif Duyu Merkezleri kuralları ve politikalarını uygulamak, satışa sunulan ürün veya içeriğe ilişkin olarak üçüncü kişilerce ileri sürülen hak ihlali iddialarına cevap vermek veya herhangi bir kişinin hakkını veya güvenliğini korumak amaçlarıyla açıklayabiliriz. Üyelik Sözleşmesinde kişisel verileriniz, aktifduyu.com.tr sözleşmelerinde vermiş olduğunuz yazılı onaylar haricinde kullanılmamaktadır.

Aktif Duyu Merkezleri, kullanıcılara ve kullanıcıların http://aktifduyu.com.tr sitesinin kullanımına dair bilgileri, teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Ancak, kullanıcılar dilerlerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını değiştirebilirler.

Aktif Duyu Merkezleri, müşteri bilgilerini yeni satış kampanyaları hakkında bilgi vermek, ürün ve hizmet sunumunu iyileştirmek üzere saklar ve kullanır. Ayrıca gerektiğinde anonim kullanıcı profilleri pazar araştırması için kullanılmaktadır.

aktifduyu.com.tr’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, aktifduyu.com.tr web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Aktif Duyu Merkezleri’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Aktif Duyu Merkezleri, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman aktifduyu.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Aktif Duyu Merkezleri’nin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, aktifduyu.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.